كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) كيوان گيتي نژاد

كيوان گيتي نژاد
[ شناسنامه ]
حساب اشعث را به علي نسبت ندهيم ...... چهارشنبه 97/6/7
عرصه سياست بين الملل عرصه بازي شطرنج است ...... دوشنبه 97/5/1
علم در دست ماست. ...... دوشنبه 97/3/21
شاخص و ويژگيهاي دولت انقلابي در نظام اسلامي ...... شنبه 97/2/1
انقلابي نماها در بن بست هويت انقلابي و ملي پوچ گشته اند ...... سه شنبه 96/12/15
تفکر و انديشه هاي دراويش گنابادي (شاخه اي از عرفان حلقه) ...... پنج شنبه 96/12/10
28سوال بي ژاسخ دراويش گنابادي ...... سه شنبه 96/11/24
وجوه تشابه فرق ضاله درويشي با فرقه رجوي (منافقين خلق ) ...... دوشنبه 96/11/16
رهبري مقام عظماي ولايت از ابتدا مطلق بودياموقت ...... سه شنبه 96/11/3
اشتراکات ميان گروهک منافقين خلق و داعش معدوم ...... دوشنبه 96/10/11
محمد امين فرزند سوم ايت الله حاج مجتبي حسيني خامنه اي متولد شد ...... سه شنبه 96/9/21
کوروش افسانه يا حماسه اي جعلي ...... پنج شنبه 96/8/11
تفاوت ميان ولايت\ حضرت آقا د.ظ.ع\امام خامنه اي س با نظام طاغوت و ...... يكشنبه 96/7/30
انقلاب رنگين يا مخملي (بازخواني فتنه 88) ...... دوشنبه 96/7/10
مبارزه با فتنه و وطن فروشي بي تمسک جستن به ولايت مطلق فقيه ممکن ...... دوشنبه 96/6/27
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها